Wersja: [6.1]


Zbieranie danych:
Host SQL:
Login SQL:
Hasło SQL:
Baza SQL:
Adres Serwera:
Login do Panelu:
Hasło do Panelu:
Typ Serwera: Hard
Medium
Easy


Script and Design by: ZeuSxp
Check Update: MPCForum.pl